Eläinfysioterapeutti

Eläinfysioterapeutti on ammattikorkeakoulussa humaanipuolen fysioterapeutin tutkinnon suorittanut henkilö (Fysioterapeutti AMK), jolla on useiden vuosien eläinkokemus.  Lisäksi hän on täydentänyt ammattitaitoaan eläinfysioterapiaopinnoilla. Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on merkitty Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontaviraston (Valvira) rekisteriin. Fysioterapeutti on kuntoutuksen ammattilainen.

 

Eläinfysioterapia

Eläinfysioterapia on terapiaa, jota suorittaa eläinfysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti yhteistyössä eläimen omistajan, hoitajan tai valmentajan sekä eläinlääkärin kanssa. Eläinfysioterapian menetelmiä ovat muun muassa manuaaliset ja fysikaaliset menetelmät, ohjaus ja kaikista tärkein eli terapeuttinen harjoittelu. Sairaan eläimen fysioterapia tapahtuu aina eläinlääkärin lähetteellä.

 

 

Terapeuttista harjoittelua

Etsi